Kraftig prisnedgang

For første gang siden 1960 går prisene ned målt på årsbasis. Demange rentekuttene har fortsatt ikke virket som forutsatt påprisene, og det kan gå mot ei rente nede på ett-tallet.