Nær 500 arbeidsplasser kan bli borte

Rederiene på Haugalandet vil flagge ut 455 arbeidsplasser til sjøs dersom Norge i løpet av året ikke får samme rammebetingelser for egne sjøfolk som det EU-landene praktiserer.