- Dere har nyskapingsgener!

— Bankdirektør Terje Vareberg vil ha en nasjonal aksjon for å gjøreRogaland til det gunstigste stedet for næringsutvikling. Hva kannæringsministeren bidra med? spurte debattleder EngwallPahr-Iversen næringsminister Ansgar Gabrielsen (H).