BP får pålegg etter Valhall-ulykke

Petroleumstilsynet har gitt BP pålegg om å stoppe alle operasjonermed en spesiell krantype etter ulykken på feltet før påske.