Tilkjent to millioner for usaklig oppsigelse

Stavanger tingrett tilkjente i går den ene av direktørene i selskapet Rheinhold & Mahla 2.120.000 kroner i erstatning for at mannen ble usaklig oppsagt fra selskapet i 2003.