Gassforbruket opp 4 prosent

Forbruket av naturgass økte med 4 prosent i Vest-Europa i 2003; fra 408 milliarder kubikkmeter i 2002 til 425 milliarder i fjor.