Høy sysselsetting kan føre til høyere rente i august