- Vil visa fysikkfaget i praksis

Høgskulen i Stavanger inviterer kvart år alle elevar som tek fysikkfag i den vidaregåande skulen til ei meir praktisk innføring i fagfeltet. 400 elevar møtte fram i år.