- Åpenbar fare for streik i kommunene

— Det er åpenbart fare for streik i kommunesektoren dakommunemeklingen er svært vanskelig, sier meklingsmann Dag Nafstad.