Flere reiser kollektivt

Passasjerer over hele landet strømmer til kollektive transportmidler. Når prisene fryses eller reduseres, kommer passasjerene, skriver Aftenposten.