Gabrielsen varsler storbysatsing for psykisk helse

Regjeringen foreslår en økning på noen titalls millioner kroner tilde fire største byene for behandling av mennesker med alvorligepsykiske lidelser.