- Dyrevern går foran jus

Vanskjøtsel av storfe og sauer på gårdsbruk i Eigersund fører til at Mattilsynet innskjerper gjennomføringen av dyrevernvedtak for å skåne dyr for lidelser.