• Fredrik Refvem

Industristans kan gi billegare straum

Krafta som kraftkrevande industri ikkje nyttar, vil bli sendt ut på nettet via Norpool og seld til marknadspris.