Hvor mye kjøtt spiser vi egentlig?

Økt velstand og kjøpekraft driver nordmenns kjøttforbruk i været. Men statistikk over hvor mye kjøtt vi spiser, spriker.