Boligmarkedet like aktivt og hett

Etter mange års bygging legges stadig nye bolig— prosjekter ut for salg i Stavanger. Likevel er det ingenting som tyder på at metningspunktet er nådd.