• Odd Pihlstrøm

Trygg mat starter her

Økte pristrekk for melk og kjøtt. Det er riset bak speilet for bønder som etter 1. juli ikke følger standarder i landbrukets kvalitetssystem (KSL).