• Odd Pihlstrøm.

Fra Høyvik til Høyland i bondelaget