Oljeulykke i Nordsjøen granskes ikke: – Veldig urovekkende

Aps Torstein Tvedt Solberg reagerer på at en alvorlig ulykke i Nordsjøen ikke blir gransket av norske myndigheter.

Det var ved rørleggingsarbeid på Edvard Grieg-feltet at en britisk oljearbeider ble hardt skadet. Her er Edvard Grieg-plattformen fotografert i 2016.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Det var den 25. mai at en britisk oljearbeider ble hardt skadet da han kom i klem på fartøyet «North Sea Atlantic» som holdt på med legging av fleksibelt rør (risere) på havbunnen på Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen.

Etter hendelsen stilte Aps Torstein Tvedt Solberg spørsmål i Stortinget om hvordan saken skulle følges opp. Svaret fra næringsminister Iselin Nybø er at ulykken ikke skal granskes, dette til tross for at det skjedde på et norsk fartøy.

– Urovekkende

– Svaret er veldig urovekkende, mener Aps Torstein Tvedt Solberg.

– For det første; Petroleumstilsynet og Sjøfartsdirektoratet har tidligere svart at de ikke kommer til å foreta seg noe. For det andre så sier Nybø med dette at det er tilstrekkelig at rederiene gransker seg selv, sier Torstein Tvedt Solberg til Aftenbladet.

Næringsminister Iselin Nybø skriver i et svar til Torstein Tvedt Solberg at Statens havarikommisjon for transport, SHT, ikke kommer til å granske hendelsen.

Da Aftenbladet skrev om saken tidligere, opplyste pressekontakt Øyvind Midthun i Petroleumstilsynet at tilsynet ikke aktet å foreta seg noe i sakens anledning. Tilsynet mente hendelsen lå utenfor deres virkeområde.

Hør podkast om situasjonen i oljebransjen:

Les også

Forventer at oljedødsfall i næringsministerens nabolag granskes

– Har ikke myndighet

Sjøfartsdirektoratet på sin side ventet på rapport fra rederiet – North Sea Shipping – før de ville ta stilling til videre utredninger av saken. I tillegg lager feltoperatør Lundin Norway sin egen gjennomgang av ulykken.

Nybø skriver i svaret sitt:

«Verken Nærings- og fiskeridepartementet eller Sjøfartsdirektoratet har instruksjonsmyndighet over hvilke sjøulykker SHT skal undersøke. SHTs avgjørelse om ikke å undersøke denne ulykken innebærer at Sjøfartsdirektoratet selv følger den opp som tilsynsmyndighet. Sjøfartsdirektoratet har bedt rederiet om å sende dem rapporten etter intern undersøkelse og analyse når denne er fullført.»

«Ettersom ulykken også er av interesse for Petroleumstilsynet er det etablert et samarbeid mellom Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet. De har gjennomført møte for å oppdatere hverandre på situasjonen og avtale videre informasjonsutveksling. Etatene er enige om at reder og feltoperatør til et møte hvor de ber om en redegjørelse for ulykken. Videre at de fortløpende vil holdes oppdatert om interne granskinger av ulykken både av rederi og feltoperatør.»

Torstein Tvedt Solberg, Ap, her flankert av Solfrid Lerbrekk, SV, og Geir Pollestad, Sp, jobber for at oljearbeidere på skip skal ha Petroleumstilsynet som tilsynsmyndighet.

– Ekstremt passivt

– Jeg reagerer sterkt på at regjeringen ser seg fornøyd med at ingen skal granske hendelsen. Egenrapport fra rederiene er en ekstremt passiv holdning, og senker standarden for det verdensledende sikkerhetsarbeidet norsk sokkel har blitt kjent for, sier Tvedt Solberg og fortsetter.

– Det er urovekkende når regjeringen motarbeider at vi får læring og forebygging av en så alvorlig hendelse. Hadde endringene i regelverket som vi foreslår vært på plass, ville Petroleumstilsynet allerede igangsatt granskingen, mener han.

Han minner dermed om fellesforslaget fra Ap, SP og Sv som har blitt lagt fram ved ulike anledninger om at fartøy som har arbeid på norsk sokkel for oljeindustrien, skal legges inn under Petroleumstilsynets tilsynsregime. Dette har Høyre, Frp, KrF og Venstre stemt ned tidligere i Stortinget.

Både Ap, SP og SV har tidligere sagt at denne saken kommer opp på agendaen dersom det blir regjeringsskifte neste år.

Statens havarikommisjon for transport, SHT, har overfor Aftenbladet ikke begrunnet hvorfor oljeulykken ikke granskes. Sjøfartsdirektoratet opplyser på sin side at de videresendte en rapport til SHT og fikk tilbakemelding om at ulykken ikke kom til å bli undersøkt videre.

Ulykken skjedde ombord på «North Sea Atlantic».
Les også

Dødsulykken i Mekjarvik: – Politiet kan etterforske dødsfallet

– Gransker seg selv?

Pressekontakt Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet kommer med likelydende svar som Iselin Nybø ga i Stortinget. Videre opplyser han at Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet, som altså ikke ville ta i saken i første omgang, har gjennomført et møte for å oppdatere hverandre på situasjonen og avtalt videre utveksling av informasjon.

– Sammen med Ptil har vi kalt inn reder og feltoperatør til et møte hvor vi ber om en redegjørelse for ulykken. Vi har også bedt om å bli holdt oppdatert om interne granskinger av ulykken både av rederi og feltoperatør. Ut fra hva som kommer fram i møtet, og de rapporter vi mottar, vil vi gjøre en vurdering av hvordan vi følger opp ulykken videre.

– Innebærer ikke en slik tilnærming i realiteten at rederiet gransker seg selv, uten at myndighetene uhildet foretar en gransking/gjennomgang?

– Både ja og nei, slik jeg ser det. Vi vil gå gjennom de dokumentene vi får fra rederiet, inkludert interngranskingen, og sammen med Ptil vil en da vurdere innholdet og konklusjonene i disse. I slike sammenhenger er det da ikke uvanlig at vi fra vår side ber om utfyllende informasjon eller dokumentasjon. Selv om vi ikke gransker, i ordets forstand, så er jo gjennomgangen grundig og uhildet som tilsynsmyndighet. Vi har blant annet ukentlige ulykkesmøter hvor alle innrapporterte ulykker gjennomgås og der tiltak identifiseres. Dette kan resultere i at ulykkene følges opp med ordinært tilsyn, at vi etterspør mer informasjon eller at vi ser at det har skjedd flere tilsvarende ulykker og dermed blir en enda bredere og større oppfølging, i tillegg til kombinasjoner av disse ulike tiltakene, sier Aarhus.

Publisert: