Sanksjoner skaper ekstraarbeid for DNB: – Ukjent territorium for mange

Vestens sanksjoner mot Russland gir DNB mye ekstraarbeid. Men norske bedrifter har i størst grad lurt på hvordan de skal kunne betale ukrainske ansatte.

SANKSJONER: I DNB jobber det nå flere team for å håndtere sanksjonene mot Russland.
Publisert: Publisert:

– Da krigen brøt ut så vi et stort behov hos de kundene som ble rammet. Dette var jo en ny situasjon for både oss og dem, da det er første gang det rammer et så stort marked.

Det forteller Arne-Christian Haukeland som leder DNBs internasjonale rådgivningsteam.

Arne-Christian Haukeland, leder for DNBs internasjonale rådgivningsteam.

Fem ganger etter at Russland invaderte Ukraina 24. februar har EU kommet med nye sanksjonspakker mot krigføreren. Samtidig har både USA og en rekke andre land innført sanksjoner som skal ramme russisk økonomi, og personer knyttet til president Vladimir Putin.

– Det er ganske omfattende å sette seg inn i dette, så vi så at det kunne bli krevende for sanksjonsteamet å besvare spørsmål samtidig som de skal håndtere det faglige, forteller Haukeland om de tidlige dagene i krigen.

Forbud mot kontanteksport

DNB har et eget sanksjonsteam som ledes av Terje Fjeldvær, men situasjonen krevde at banken tok grep. Derfor fikk Haukelands team arbeidet med å håndtere henvendelser. Dermed kunne sanksjonsavdelingen fortsette med såkalt sanksjonsscreening.

– Når det listeføres oligarker eller selskaper, så skrives det på sanksjonslister som er tilgjengelige for oss. Så må vi sørge for å ikke overføre penger til noen som er sanksjonert, sier Fjeldvær.

Terje Fjeldsvær leder avdelingen for sanksjons- og bedrageriforebygging i DNB. Her fra en tidligere anledning.

Han forteller at når det kommer mange nye oppføringer på disse listene går alarmene oftere, og det må arbeides mye med å implementere nye bedrifter og personer på listene.

Men sanksjonsteamet har også vært nødt til å forholde seg til ting de ikke har sett før.

– Vi har også blitt nødt til å innføre noen nye ting. Blant annet knyttet til forbud mot kontanteksport til Russland, og innskuddsgrensen for russere, som begge er helt nye, sier Fjeldvær.

Slet med å betale ansatte

Særlig bedrifter knyttet til fiskeri og shipping har kontaktet banken. For shippingselskaper har spørsmålene spesielt dreid seg om ukrainsk mannskap på norskeide skip.

– Når det gjelder mannskap er det problemstillingen om hvordan man gjennomfører lønnsutbetalinger for folk som er på flukt. Tidlig i krigen var det også usikkerhet rundt sikkerheten knyttet til det å føre over penger til Ukraina.

– Dette er også en problemstilling som har vist seg for IT-selskaper, der flere norske selskaper også har ansatte i Ukraina.

Sanksjonene som er innført er i utgangspunktet relativt enkle å forholde seg til. Kort forklart skal man ikke overføre penger til personer på sanksjonslistene, eller selskaper de eier.

– Selv om hovedelementet er at transaksjoner stoppes eller gjennomføres, så kan det være vi må gjøre mange undersøkelser for å klargjøre om den kan gjennomføres, må fryses eller stoppes, sier Fjeldvær.

– Ukjent territorium

Haukeland forklarer at det er mange ulike problemstillinger som har dukket opp i spørsmålene rundt sanksjoner.

– Dette er ukjent territorium for mange av våre kunder, sier han.

Sjefen for rådgivningsavdelingen forteller at de har mange diskusjoner om hvor viktig det er at bedrifter forstår at sanksjoner er noe de er nødt til å forholde seg til når de har avtaler med Russland.

– Vi har hatt noen henvendelser fra kunder som har spurt om de kan gjennomføre betalingen eller ikke, men da er det utrolig viktig for oss å understreke at om vi som bank kan gjennomføre den eller ikke er én ting, men at de må forholde seg til det omfattende regelverket kanskje rammer dem, selv om det ikke rammer oss som bank, sier Haukeland.

Samtidig forteller Fjeldvær at straffen for sanksjonsbrudd kan være streng for bedriftene.

– Det er alvorlige konsekvenser om bedriftene bryter sanksjonene, de kan miste eksportlisens om de ikke forholder seg til regelverket. Det virker som at kundene søker råd for å kunne følge sanksjonsforpliktelsene, og de er opptatt av å etterleve regelverket, sier Fjeldvær.

Publisert: