• Siri Handeland

– Ikke overbevist av LO-delegasjonen