• Det er spørsmålet alle stiller før uravstemningen over forhandlingsresultatet i lønnsoppgjøret. Her fra Rosenberg under en politisk streik i 2001. Fredrik Refvem

Klar nei-stemning i Rogaland