• HSH mener det vil være til ulempe for norsk reiseliv å begrense utenlandske turistbussers kjøring i Norge. Her er turistbusser ved Frognerparken i Oslo. Uglum Morten/Aftenposten

- Skadelig for norsk turisme

Deler av reiselivet går sterkt imot forslaget om å begrense utenlandske turistbussers kjøring i Norge.