Staten må subsidiere gassrør til Grenland

Bygging av gassrør fra Nordsjøen for å skaffe energi tilGrenland-området og sørvest-Sverige, er ulønnsomt og staten må itilfelle subsidiere, mener Norsk Hydro.