Bondevik på bøndenes banehalvdel

Statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) opptrådte som bøndenesvåpendrager i WTO-saken, da han gjestet bondetinget i går. Men iEU-spørs-målet insisterer Bondevik fortsatt på å ligge lavt iterrenget.