Flagget hjem og får mange kontrakter

K. Lund Offshore på Sola har de siste tre månedene fått ordrer fortil sammen 45 millioner kroner – alt som har vært i bransjen.