Stort engasjement mot fiskefusk

Fiskeriminister Otto Gregussen har fått 31 innspill i forbindelse med fusket i fiskerinæringen. Tirsdag setter han seg til bords med forslagsstillerne, som ønsker enklere regler og mindre fusk.