• Hans E. H. Jacobsen

Bjerkreim best i test

Alle de 30 bedriftene som ble etablert i Bjerkreim kommune i 2007, lever ennå. Det er best i landet.