EU-bønder får 210 millioner euro etter E. coli-utbrudd

En EU-komité har vedtatt å gi til sammen 210 millioner euro til bønder som har lidd økonomiske tap som følge av E. coli-utbruddet.