• Bjarne Jota mener det er viktig med menn som helsesøstre. Han ser at gutter som har få mannlige rollemodeller, har særlig nytte å snakke med en mann som kan sette ord på vanskelige emner.

Ingen mannlige helsesøstre i Rogaland

Bjarne Jota i Lødingen er med i en faggruppe der bare 9 av 2918 medlemmer er menn. Han mener det betyr mye for gutter å ha en mannlig helsesøster.