• Cayman Islands er kjent for sine strender og strenge hemmelighold om finansielle operasjoner. Brennan Linsley/AP

Folketrygdfondet holder munn om skatteparadiser

Staten eier aksjer i åtte selskaper registrert i skatteparadiser, men vil ikke ta opp tematikken med selskapene.