• Ved utgangen av august var tolvmånedersveksten i innenlandsk bruttogjeld nede i 5,9 prosent, ned fra 6,5 prosent ved utgangen av juli. Scanpix

Vi låner stadig mindre

Finanskrisen begynner for alvor å gjøre seg synlig på statistikken for gjeldsveksten. De siste tolv måneden er veksten mer enn halvert.