Helse Vest ønsker flere i heltidsjobb

Regjeringen vil redusere deltid med 20 prosent i helsesektoren. Helse Vest følger opp.