Trengte fire milliarder, fikk 50

Statens Finansfond har tilført 28 norske banker 4,1 milliard kroner i ny kjernekapital. Alle søknader er nå ferdig behandlet og ingen nye har meldt seg som interessert i de gjenværende 46 milliardene.