Rogaland hardest rammet av konjunkturene

Rogaland er det fylket som er hardest rammet av tilbakeslaget i konjunkturene.