Nedlagt for andre gang

Når Stolt Offshore vil samle all sinforsynings— og basevirksomhet i Tananger i løpet av ett år, blirHaugesund rammet av nedlegging to ganger i løpet bare ettår.