Fiskar vann over oljå

For første gong er ein fiskar blitt tilkjent erstatning for at oljeindustrien har drive han bort frå eit fiskefelt.