Høyre: -Utilstrekkelige forslag

Høyre mener at regjeringens forslag til delprivatisering av Statoil og salg av SDØE er utilstrekkelig.