Telenor, ingen folkeaksje i Finnmark

Av Telenors 53.000 aksjonærer var det hele 52.000 i gruppen private med personnummer. I tillegg er det en del private som registrerer sine aksjekjøp i selskap.