Kartlegger miljøet i Åmøyfjorden

Rogalandsforskning har startet en flerårig kartlegging av miljøtilstanden i sjøen og bunnsedimentene i Åmøyfjorden.