Eierstrid i Simek

I dag settes voldgiftsretten som skal avgjøre hvem som skal eie skipsverftet Simek.