RC Gruppen snart historie

Miljøovervåking og vannbehandling skal rendyrkes som satsingsområder. Dette skal gjøres gjennom de børsnoterte selskapene selskapene Oceanor ASA og Enwa ASA.