• Ingrid Ottesen, daglig leder av Bjørnson Organisasjonspsykologene, Atle Vårvik i organisasjonen MOT og psykologspesialist Øivind Bjørnson. Helene Andreassen

Kompis-ledelse er «ut»

Når bedriften må redusere bemanningen, er klassisk lederatferd viktig. Trygghet og tydelighet er stikkord.