• Psykolog Unn Hofstad, rådgiver og sykefraværsekspert Unni Oustad Torve og kompetanserådgiver Arne Brendlien i Nav Hedmark er her på et ukentlig fagverksted som skal gjøre saksbehandlere bedre rustet til å få folk tilbake i arbeid. Flere fra andre Nav-kontorer deltok på videokonferanse. Unni Dalsegg

Opplæring av Nav-ansatte sparte 82 millioner i sykepengeutbetalinger

Nav Hedmark har redusert sykepengeutbetalingene med 82 millioner kroner, etter at de innførte bedre opplæring av veilederne sine.