Fri konkurranse om arbeidsmarkedet

I dag oppheves eneretten til formidling av arbeid. Aetat benytter seg av den frie konkurransen og tilbyr nye tjenester.