Til fabrikksjefsjobb på Reime

Leif Olav Moe skulle blitt arbeidsledig da ledelsen i Shell besluttet å legge ned raffineriet på Sola. I stedet ble det en ny start.