Kakser slipper kakseskatten

Provosert av utbyttefesten til de aller rikeste foreslår nå Regjeringen skatt på aksjeutbytte. Rådgivere frykter at skatten i stedet vil låse inne penger i gammel virksomhet. Dessuten er forslaget fullt av huller.