Maktesløse politikere

Tollbarrierene i EU og Norge som rammer DBS-syklene dobbelt opp, er det lite norske stortingsrepresentanter kan gjøre noe med.