Varslar permisjon for 75

IKM Testing på Sola har sagt opp 17 mann og sendt ut permitteringsvarsel til ein fjerdedel av arbeidsstokken.