- Oppsiktsvekkende mangel på styring ogkoordinering

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik(KrF) kommer med hard kritikk av utsettelsen avStatoil-avgjørelsen.