• Studiemiljøet på Stord og i Haugesund er for lite, ifølgje kunnskapsministeren, som vil ha fleire fusjonar. Studiestaden Rommetveit kan få ein ny fusjonspartnar i Rogaland, Universitetet i Stavanger. Helge Sunde

Høgskolen Stord/Haugesund vil bli en del av UiS

Med innlemming av Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) blir Stavanger-universitetet nesten like stort som Universitetet i Bergen. HSH-styret vil fusjonera mot Stavanger i staden for mot Bergen.